Sunday, September 17, 2006

ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी पुस्तक प्रकाशन

Risbud
ज्योतिषाकडे जाण्यापुर्वी ... प्रश्नोत्तरातून् सुसंवाद या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी
डावीकडून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कै. माधव रिसबुड (ज्येष्ठ फलज्योतिषचिकित्सक व स्नेही) , वराहमिहिर मुक्त ज्योतिष विद्यापीठाचे नंदकिशोर जकातदार, लेखक प्रकाश घाटपांडे

No comments: